Gwlad yr Iâ/Iceland

Wedi dychwelyd o Wlad yr Iâ gyda mwy o ymchwil ar gyfer ‘2071’. Mae’r rhewlifau’n crebachu’n gyflym, yr afonydd yn newid cwrs a systemau creu ynni naturiol yn newid. Diolch i Rhys Bowen Harries a chwmni Glacier Guides Iceland am eu cymorth.. Dyma rhai lluniau a fydd yn ‘2071’ yn Eisteddfod Môn ac ar daith Hydref/Tachwedd 2017.

Back from Iceland. The glaciers are retreating, the rivers are changing threatening local renewable energy sources. Thanks to Rhys Bowen Harries and Glacier Guides Iceland for their help. Here are some pics which will be seen in our new show ‘2071’.IMG_1092IMG_1129IMG_1127

2071

Diolch i bawb a gyfranodd i lwyddiant y cyflwyniadau a’r sgyrsiau yn Y Galeri, Caernarfon a Neuadd Ogwen Bethesda. Bydd Cwmni Pendraw yn trafod y camau nesaf ar y daith i 2071.

SONY DSCSONY DSCSONY DSC

Angharad Jenkins a Wyn Bowen Harries. Fideo gan Sion Eirwyn Richards