Adolygiadau/Reviews

western mail article-page-0Adolygiad Barn Mawrth 2015 001

“Neges bur i ddweud faint rydym wedi mwynhau’r sioe yn yr Ucheldre wythnos diwethaf.

We really enjoyed it – completely engrossing, loved the music and the direction and – well, you get the picture. I am enthused!
I thought it was a really inventive way of interpreting something which can look so dry on paper. I guess that’s what good drama is all about.
I loved the multiple costume changes of the support cast – it was funny and clever. i thought the lighting and atmosphere in the very last scene, the death, was beautiful. The whole thing was excellent.
I’m sure the production is getting the acclaim it deserves as it travels around – we’ve heard it mentioned on radio cymru already.
Llongyfarchiadau

Best wishes

Jane Parry MacFarlan”

Mae adolygiad Rhys Mwyn o Mr Bulkeley o’r Brynddu  yn yr Herald Gymraeg 4.2.15 i’w ddarllen ar ei wefan yma.

 

Mae adolygiad Elinor Gwynn o’n perfformiad yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar raglen Dewi Llwyd Radio Cymru 1 Chwefror  i’w glywed 1 awr 11 munud mewn i’r rhaglen yn fan hyn. Bydd ar gael am 29 diwrnod wedi’r darllediad gwreiddiol.

 

Dyma sylw ar raglen Heno S4C (18″ i mewn yma) ar ein noson agoriadol 27 Ionawr (bydd ar gael am 35 dirwnod).

 

Golwg 22 Ionawr
img013
img014
img011

 

 

Sylw i’r Cwmni a’r cynhyrchiad yn Y Cymro 9.1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

islandsquire (1)

 

Barn adolygiad Hydref 2014 001

Adolygiad Barn Hydref 2014

 

Annwyl Cwmni Pendraw,

Hoffwn achub ar y cyfle i ddiolch yn fawr iawn i chi am y gwahoddiad gawsom fel ysgol gennych i fynychu eich gweithdy ar William Bulkeley o Lanfechell. Gan ein bod yn ysgol sy’n cael ein bwydo o’r dalgylch hon a nifer dda o’n disgyblion ni yn byw yn nalgylch Llanfechell, roedd yn ddiddorol cael clywed hanes am y gŵr unigryw yma nas gŵyr llawer amdano.

Mae’r disgyblion Drama yn parhau i sôn am y perfformiad welsant yn Llanfechell. Roedd cael cychwyn yng nghartre William Bulkeley ei hun yn hynod drawiadol ac effeithiol ac yna’r dull promenâd pan symuwyd y perfformiad i’r ardd. Roedd yr awyrgylch grëwyd a’r perfformiad gan y cast bychan talentog, wir yn effeithiol. Pan bromenadwyd wedyn dros y caeau i Eglwys Llanfechell, roedd fel ein bod i gyd gyda’n gilydd yn camu nôl mewn amser ac yn sydyn reit, roeddem yn teimlo ein bod yn rhan o’r perfformiad yn hytrach na’n rhan o’r gynulleidfa.

Roedd clywed wedyn am hynt a helynt y teulu a chymeriad lliwgar a chreulon Fortunatus Brown yn dod yn rhan o’u bywyd yn ddifyr dros ben. Pwy feddyliai fod y ffasiwn beth yn rhan o hynt a helynt bywyd rhywun mor barchus ac agos i’w le â William Bulkeley!

Crëwyd cymeriadau credadwy ble gallwyd uniaethu â nhw gan y cast amryddawn hwn ac roedd y gynulleidfa wedi eu bachu! Roedd y gerddoriaeth benodol i’r cyfnod hefyd yn ychwanegu i’r perfformiad yn ei gyfanwaith.

Cafwyd bore difyr iawn yn gwylio a chael ein hudo i fod yn rhan o hynt a helynt hanes William Bulkeley ac edrychwn ymlaen fel ysgol am gael gweld y perfformiad yn ei gyfanrwydd yn fuan yn y flwyddyn newydd. Pob lwc i chi gyd gyda’r ymarferion a diolch am gael bod yn rhan o’r siwrnai.

Yn gywir,

Heledd Lewis Jones,

(Pennaeth Drama Ysgol Syr Thomas Jones).

Ar y …. o Fedi aeth criw o flwyddyn 10, 11, 12 a 13 ar daith addysgol i Lanfellech i ymweld a Brynddu lle roeddem yn cael gweld drama am ei ddyddiaduron. Roedd Syr William Bulkeley yn enwog am gadw dyddiadur o’r tywydd ar hyd ei fywyd. Mae hyn yn ffynhonell unigryw o gofnodi’r tywydd hyd nes y bydd o farw. Roedd cael gweld y ddrama yn brofiad gwefreiddiol am ei fod wedi ei leoli mewn sawl lleoliad o amgylch Llanfellech megis gardd Brynddu ac Eglwys Llanfechell. Ar ol gweld y ddrama, cawsom gyflwyniad gan Brifysgol Aberystwyth gyda ochr Daearyddol am newid hinsawdd dros y degawdau diwethaf. Cawsom gyflwyniad ar ffurf Powerpoint o’r mathau o dywydd eithafol dros y blynyddoedd. Roedd y daith yn un ddiddorol dros ben a hoffwn ddiolch am y cyfle i gael mynd i ymweld a Brynddu a chael clywed am hanes Syr William Bulkely.

Elain – Ysgol Bodedern

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s