2071

Diolch i bawb a gyfranodd i lwyddiant y cyflwyniadau a’r sgyrsiau yn Y Galeri, Caernarfon a Neuadd Ogwen Bethesda. Bydd Cwmni Pendraw yn trafod y camau nesaf ar y daith i 2071.

SONY DSCSONY DSCSONY DSC

Angharad Jenkins a Wyn Bowen Harries. Fideo gan Sion Eirwyn Richards

2071

2071-finalposter

Yn y flwyddyn 2071 bydd wyres fach yr Athro Chris Rapley yr un oed ag ydi o heddiw. Sut fyd fydd o’i blaen? Cwmni Pendraw yn cyflwyno ‘2071 Gwaith ar y Gweill’. 
Bydd trafodaeth ar newid hinsawdd ar ol y cyflwyniad ac ar natur a strwythyr y sioe. Y bwriad wedyn yw ei ddatblygu’n bellach a chyflwyno cynhyrchiad llawn mewn mwy o ganolfannau ac efallai Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017.
Mae’r pwnc yn un hynod bwysig ac amserol yn arbennig o sylwi ar y cyd-ddigwyddiad rhwng 2071 a 2017.
Arbrawf yw hwn. Arbrawf i weld os oes modd defnyddio geiriau, cerddoriaeth a delweddau i archwilio pwnc cymleth ac emosiynnol.
(In 2071 Professor Chris Rapley’s little grandaughter will be the same age as he is now. What kind of world will she experience? A work in progress by Cwmni Pendraw.
An investigation in Welsh into the Earth’s climate in words and music by Wyn Bowen Harries and Angharad Jenkins with images by Sion Eirwyn Richards. Based on the Royal Court, London play by Chris Rapley and Duncan Macmillan)

Diwedd Taith/End of Tour

Diolch i bawb a gefnogodd Cwmni Pendraw ac a ddaeth i weld Mr Bulkeley o’r Brynddu a diolch am eich ymateb brwd a chalonogol.

Thank you everyone that supported Cwmni Pendraw and saw Mr Bulkeley o’r Brynddu and thanks for your warm and enthusiastic reception.ACW_logo_CMYK_landscape WG_Sponsored_port_colLogo Bara Caws