2071

Diolch i bawb a gyfranodd i lwyddiant y cyflwyniadau a’r sgyrsiau yn Y Galeri, Caernarfon a Neuadd Ogwen Bethesda. Bydd Cwmni Pendraw yn trafod y camau nesaf ar y daith i 2071.

SONY DSCSONY DSCSONY DSC

Angharad Jenkins a Wyn Bowen Harries. Fideo gan Sion Eirwyn Richards

2071

2071-finalposter

Yn y flwyddyn 2071 bydd wyres fach yr Athro Chris Rapley yr un oed ag ydi o heddiw. Sut fyd fydd o’i blaen? Cwmni Pendraw yn cyflwyno ‘2071 Gwaith ar y Gweill’. 
Bydd trafodaeth ar newid hinsawdd ar ol y cyflwyniad ac ar natur a strwythyr y sioe. Y bwriad wedyn yw ei ddatblygu’n bellach a chyflwyno cynhyrchiad llawn mewn mwy o ganolfannau ac efallai Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017.
Mae’r pwnc yn un hynod bwysig ac amserol yn arbennig o sylwi ar y cyd-ddigwyddiad rhwng 2071 a 2017.
Arbrawf yw hwn. Arbrawf i weld os oes modd defnyddio geiriau, cerddoriaeth a delweddau i archwilio pwnc cymleth ac emosiynnol.
(In 2071 Professor Chris Rapley’s little grandaughter will be the same age as he is now. What kind of world will she experience? A work in progress by Cwmni Pendraw.
An investigation in Welsh into the Earth’s climate in words and music by Wyn Bowen Harries and Angharad Jenkins with images by Sion Eirwyn Richards. Based on the Royal Court, London play by Chris Rapley and Duncan Macmillan)

Diwedd Taith/End of Tour

Diolch i bawb a gefnogodd Cwmni Pendraw ac a ddaeth i weld Mr Bulkeley o’r Brynddu a diolch am eich ymateb brwd a chalonogol.

Thank you everyone that supported Cwmni Pendraw and saw Mr Bulkeley o’r Brynddu and thanks for your warm and enthusiastic reception.ACW_logo_CMYK_landscape WG_Sponsored_port_colLogo Bara Caws

Newid 2 Ganolfan/Change of 2 venues

SYLWER. Oherwydd trafferthion gyda adeiladwyr a phroblemau technegol eraill- because of refurbishment and other technical problems:

Perfformiad Harlech Nos Fawrth 12 Ebrill yn awr am 7.30pm yn  – NEUADD GOFFA, CRICIETH.  Harlech Tuesday 12 April is now at 7.30pm – CRICIETH MEMORIAL HALL

Mae perfformiad Arcola Theatre, Llundain Nos Sul 24 Ebrill yn awr am 7.30pm                   CANOLFAN CYMRU LLUNDAIN, 157 GRAY’S INN Rd, WC1X 8BU

Arcola Theatre performance Sun 24 April is now at – THE LONDON WELSH CENTRE, 157 GRAY’S INN RD, LONDON WC1 8BU at 7.30pm

Taflen  2 W B Newydd ail daithTOCYNNAU NEUADD LLANOVER HALL TICKETS

Ebost cwmnipendraw@gmail.com  – gadewch enw a sawl tocyn sydd angen a bydd eich tocynnau ar gael ar y drws am £10 (£8)

E mail cwmnipendraw@gmail.com – leave your name and how many tickets required and they will be on the door for £10(£8)