BYDD CWMNI PENDRAW YN CYCHWYN YMARFER AR IONAWR 5ed 2015 AR GYFER TAITH THEATRAU A CHANOLFANNAU GOGLEDD CYMRU O IONAWR 27ain i CHWEFROR 14eg.

Gweler tudalen MANYLION Y DAITH am leoliadau, dyddiadau ac amseroedd y perfformiad.

Yn y cyfamser dyma flas o rhagwelediad o’r ddrama a welwyd ynng nghyffiniau cartref William Bulkeley sef Y Brynddu, Llanfechell, Gogledd Môn.