Y Theatr a Fi gan Carys Tudor

IMG_1366

Darn o theatr gan Gwmni Pendraw oedd y gwaith cyntaf imi’i weld eleni, rhywbeth a oedd rywfaint yn wahanol i gychwyn y flwyddyn. Mae’r darn yn mynd i’r afael â newid hinsawdd, a’r effaith mae hynny’n ei gael ar y byd o’n cwmpas.

Cyfieithiad gan Wyn Bowen Harries o gyflwyniad a gafodd ei gyfansoddi’n wreiddiol gan y gwyddonydd Chris Rapley ar y cyd â Duncan Macmillan yw 2071. Rhywbeth a oedd yn ymdebygu â pherfformiad o ddarlith a gafwyd, a hynny’n canolbwyntio ar bynciau llosg a hynod o berthnasol ar hyn o bryd.

Dyma ddarn o waith sy’n gorfodi rhywun i feddwl am yr effaith mae’n ei gael ar y byd o’i gwmpas, a’r hyn fydd yn ein wynebu yn y dyfodol agos os na fyddwn yn gweithredu ynghylch newid hinsawdd. Darn o waith sy’n dilyn ton llwyddiannus rhaglenni megis Blue Planet II (sy’n cael ei chrybwyll yn y cyflwyniad) a Cowspiracy yw 2071. Wrth ddefnyddio ffeithiau gwyddonol mae’r cyflwyniad yn cyfleu effaith bodau dynol ar newid hinsawdd yn glir, a hynny ar ffurf greadigol.

Cafwyd sawl jôc sinigaidd a chlyfar yn y cyflwyniad gan Wyn Bowen Harries, a’r rheiny’n ysgafnhau’r perfformiad, cyn gwneud i rywun ystyried yr hyn sydd newydd gael ei ddatgan, a mor ‘bizarre’ yw’r sefyllfa yr ydym ynddi ar hyn o bryd.

Yn gefndir i’r cyflwyniad gan Wyn Bowen Harries, roedd Gwilym Bowen Rhys ac Angharad Jenkins yn perfformio trac sain byw. Wrth ddefnyddio technegau amrywiol roedd modd i’r perfformwyr greu sain trawiadol, ffilmig ei naws. Roedd defnydd y ddau berfformiwr o wahanol offerynnau, yn ogystal â defnydd o’r ‘loop pedal’ yn creu tensiwn ac yn cyfeilio a chyd-dynnu gyda naws y cyflwyniad geiriol. Cafwyd sawl cân gofiadwy gan Gwilym Bowen Rhys, a chan fod y rhain yn y Gymraeg roeddynt yn cyfleu mor agos atom yw effeithiau newid hinsawdd. Cafwyd un gân ingol iawn a orfododd y gynulleidfa i feddwl am effaith ein dewisiadau ni ar y rheiny fydd yma ymhen can mlynedd – sut le fydd ar y byd o’n cwmpas erbyn hynny, tybed? Cefais f’atgoffa o gerddoriaeth Ernest Bloch mewn cân arall, un ddi-gyfeiliant y tro hwn. Roedd y tristwch a gafodd ei gyfleu ym mherfformiad Gwilym Bowen Rhys yn gwneud i mi feddwl am waith y cyfansoddwr Iddewig, yn arbennig ei waith From Jewish Life a gyfansoddodd Ernest Bloch ar gyfer y soddgrwth ddechrau’r ganrif ddiwethaf.

Er taw nid pregeth oedd y cyflwyniad hwn, mae’n bosib y gellid ei ddisgrifio fel rhyw fath o ddrama brotest, neu o leiaf un sy’n codi cwestiynau ynghylch y cyfeiriad y mae’r byd yn mynd iddo, a gwneud i rywun feddwl yn ddyfnach ynghylch y byd o’i gwmpas a’i ddewisiadau o ddydd i ddydd.

A’r hyn dwi wedi’i wneud ers mynychu’r cyflwyniad hwn? Dwi wedi mynd ati i wneud ymchwil pellach ar yr effaith dwi’n ei gael ar y byd o’m cwmpas. Dwi am ddechrau defnyddio ‘cotton buds’ pydradwy yn lle rhai sy’n cynnwys plastig, a dwi’n ceisio dod o hyd i frwsh danedd wedi’i wneud o fambŵ i’w brynu. Dwi am fwynhau dishgled o de rhydd yn amlach hefyd – wyddoch chi nad yw bagiau te yn pydru’n llwyr? Nid yw’r glud sy’n cadw’r bag te at ei gilydd yn eco-gyfeillgar!

 

Mae’r cyflwyniad yn parhau i fod ar daith tan 7 Chwefror 2018.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s