Cyhoeddi Taith newydd Cwmni Pendraw

Perfformiad ychwanegol/Extra performance – Paget Rooms, Penarth 7.30pm Dydd Mercher/Wed Ionawr/January 24

2071 – Sioe amgylcheddol ar daith

Beth yw’r ffordd orau o gyflwyno trafodaeth am newid hinsawdd i’r theatr? Dyna’r her y mae cwmni theatr Cwmni Pendraw wedi’i gosod iddo’i hun.

Mae’r Cwmni, sydd yn arbenigo mewn cyflwyno hanes a gwyddoniaeth i’r theatr, yn teithio o amgylch Cymru gyda 2071, prosiect theatr amgylcheddol aml-gyfrwng, a fydd yn teithio ym mis Ionawr a Chwefror 2018. Mae’r Cwmni yn awyddus i berfformio o flaen myfyrwyr ysgolion a cholegau yn ystod y dydd. Cysylltwch â Casi Wyn: casi.pendraw@gmail.com am ragor o wybodaeth am hyn.

Mae’r Cwmni wedi cyfieithu ac addasu drama sy’n seiliedig ar eiriau gwyddonydd newid hinsawdd sydd ymysg arbenigwyr blaenllaw’r byd yn y maes. Mae’n adolygu ei fywyd a’i yrfa ac yn edrych ar sut fyd y bydd ei orwyres yn ei etifeddu yn 2071. Mae’r cynhyrchiad wedi’i ddisgrifio fel sioe sydd yn ‘torri tir newydd yn y theatr Gymraeg.’

Yr actor adnabyddus, Wyn Bowen Harries, sydd yn cyfarwyddo ac yn chwarae’r brif ran yn 2071, gan ddiweddaru’r ddrama wreiddiol gan yr Athro Chris Rapley a Duncan Macmillan, a’i thrwytho gyda delweddau a cherddoriaeth a chaneuon newydd wedi’u cyfansoddi gan Angharad Jenkins a Gwilym Bowen Rhys. Mae’r sioe hefyd yn torri trwy ‘bedwaredd wal’ y llwyfan i gynnwys y gynulleidfa yn y perfformiad.

Fel yr esbonia Wyn Bowen Harries:

“Yn 2071, Mae’r Athro Chris Rapley yn dweud wrthym mai fel ‘region unknown to man’ y disgrifiwyd yr Antarctig yn yr atlas yr oedd ganddo pan oedd yn blentyn, ond erbyn hyn mae gennym doreth o wybodaeth am ein byd, yn ei holl gymhlethdod.

Er enghraifft, cafwyd cyfnod hir o dymheredd sefydlog, gweddol lonydd o ran newidiadau hinsawdd yn ystod y cyfnod a welodd datblygiad dynoliaeth a ddechreuodd 12,000 o flynyddoedd yn ôl. Ni newidiodd lefel y môr mwy na 0.2mm y flwyddyn. Ond yn y ganrif ddiwethaf cododd 1.8mm bob blwyddyn ac erbyn heddiw mae wedi codi ddwywaith cymaint, sef 3.3mm y flwyddyn. Er nad yw hyn yn swnio’n llawer, mae hyn yn bwysig ac yn arwyddocaol. Bellach mae lefel y môr wedi codi bron 20cm. Mae hyn wir yn dangos bod cydbwysedd, balans deinamig y system hinsawdd wedi’i aflonyddu.

Er mai pwnc dwys sydd yma, mae ein storïwr yn gorffen ar nodyn cadarnhaol – bod gennym gyfleoedd i ymateb i’r her sy’n ein hwynebu, ac rwy’n gobeithio y bydd ein cynulleidfa yn gadael y theatr yn meddwl am newidiadau y gallan nhw eu gwneud i gyfrannu at ddyfodol ein planed anhygoel.”

Tîm creadigol Cwmni Pendraw ar gyfer 2071 yw – Perfformwyr: Wyn Bowen Harries, Angharad Jenkins (Calan), Gwilym Bowen Rhys (Bandana); a Siôn Eirwyn Richards (fideo) ac Aled Hughes (Cowbois: sain).

Taith

18.1.18 Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, 1.30 (ysgolion) & 7.30 tocynnau Mena Price 01766 830435

19.1.18 Stiwdio 2 Galeri, Caernarfon, 1.30 (ysgolion) & 7.30 tocynnau 01289 685222 galericaernarfon.com

22.1.18 Theatr y Lyric, Caerfyrddin (ysgolion) & 7.30 tocynnau 0845 2263510 theatrausirgar.co.uk23.1.18 Theatr y Glowyr, Rhydaman} 1.30 (ysgolion) & 7.30 tocynnau 0845 2263510 theatrausirgar.co.uk

24.1.18 Y Pierhead, Senedd Bae Caerdydd, 12.00 am ddim; noddir gan Siân Gwenllian AC

24.1.18 Y Paget Rooms, Penarth, 7.30 wegottickets.com/event/425275 a 6

30.1.18 Volcano Theatre, Abertawe, 1.30 (ysgolion) & 7.30 tocynnau 01792 464790 volcanotheatre.co.uk

31.1.18 Theatr y Gromlech, Crymych, 11.00 (ysgolion) & 7.30 tocynnau 01437 770182 Kevin Davies

01.2.18 Stiwdio, Aberystwyth, 12.30 (ysgolion) & 7.45 tocynnau 01970 623232

02.2.18 Y Ganolfan, Llanrwst, 1.30 (ysgolion) & 7.30 tocynnau 01492 642357 Menter Iaith Conwy

05.2.18 Emlyn Williams, Theatr Clwyd, 11.00 (ysgolion) & 7.45 tocynnau 0845 3303565 theatrclwyd.com

06.2.18 Stiwdio, Pontio, Bangor, 11.00 (ysgolion) & 7.30 tocynnau 01248 382828 pontio.co.uk

07.2.18 Neuadd Dwyfor, Pwllheli, 1.30 (ysgolion) & 7.30 tocynnau 01745 704088

Cerddoriaeth prosiect amgylcheddol 2071

Mae’r cerddor roc a gwerin amryddawn Gwilym Bowen Rhys wedi ymuno â Chwmni Pendraw ar gyfer 2071, cynhyrchiad newydd Cwmni Pendraw, sy’n mynd ar daith yn y flwyddyn newydd.

Mae Gwilym Bowen Rhys (Y Bandana a Plu) yn cyfrannu caneuon i gerddoriaeth newydd ac arbrofol sydd wedi ei chyfansoddi gan Angharad Jenkins (Calan) ar gyfer prosiect diweddaraf y Cwmni.

Mae 2071 yn ‘chwalu’r ffiniau rhwng cerddoriaeth a’r gwyddorau’ er mwyn trafod newid hinsawdd a dyfodol ein cymunedau. Mae’r sioe arloesol yn cyfuno gwyddoniaeth â geiriau, delweddau a cherddoriaeth mewn digwyddiad rhyngweithiol er mwyn ennyn ystyriaeth o newid hinsawdd a’r angen i warchod ein hamgylchedd.

Dywedodd Angharad Jenkins:

“Dwi wrth fy modd i fod yn rhan o’r cynhyrchiad pwysig yma. Mae newid hinsawdd a dyfodol ein planed yn rhywbeth sy’n effeithio arnom i gyd. Trwy ddefnyddio fy ffidil, effeithiau technegol, a sawl offeryn bach anarferol, dwi wedi ceisio creu awyrgylch i gyfleu emosiwn a throi pwnc cymhleth, pwysig yn fwy hygyrch a dealladwy. Yn sicr, dwi wedi dysgu cryn dipyn wrth weithio ar y cynhyrchiad, a dwi’n gobeithio bydd 2071 yn agoriad llygaid i’r sawl sy’n dod i’w weld.”

Meddai Gwilym: “Pan glywais am broject 2071, roeddwn yn awyddus i gymryd rhan. Mae newid hinsawdd yn bwnc sydd werth ei drafod mewn unrhyw gyfrwng ac ar unrhyw gyfle. Roedd yn ymddangos i mi fod cyfle yma i sgwennu caneuon newydd sy’n trafod y pwnc, a’u rhannu efo cynulleidfaoedd newydd.”

Yr actor adnabyddus, Wyn Bowen Harries, sydd yn cyfarwyddo’r cyfan ac yn perfformio yn y cynhyrchiad. Yn ogystal â’r gerddoriaeth gan Gwilym Bowen Rhys, ac Angharad Jenkins (Calan), mae delweddau sy’n cyd-fynd â’r cynnwys wedi eu golygu gan Siôn Eirwyn Richards, ac Aled Hughes sy’n gyfrifol am y sain.

Bydd posib gweld 2071 mewn sawl theatr yng Nghymru rhwng 18 Ionawr a 7 Chwefror 2018. Yn ogystal â’r perfformiadau gyda’r nos, mae’r Cwmni yn awyddus i fynd â’u sioe at bobl ifanc ac yn perfformio yn ystod y dydd. Cysylltwch â Casi Wyn: casi.pendraw@gmail.com am ragor o wybodaeth am hyn.

Addasiad a diweddariad o gynhyrchiad Saesneg gan wyddonydd blaenllaw yw 2071, gyda’r fersiwn Cymraeg, sydd wedi cael ei ddatblygu dros gyfnod, yn cynnwys llawer mwy o gerddoriaeth a delweddau na’r gwreiddiol.

Yn ôl Wyn Bowen Harries:

“Er mai pwnc dwys sydd yma, mae’r cynnwys ynghylch yr her sy’n wynebu dynoliaeth yn gadarnhaol. Rwy’n gobeithio y bydd y modd yr ydym yn cyfleu’r ffeithiau, ynghyd â’n cyfuniad o ddelweddau a cherddoriaeth, yn rhoi cyfle unigryw i bobl ystyried pwnc sydd yn berthnasol i bob un ohonom.”

“Rôl theatr yw cynnig adloniant ond hefyd ein cyffroi a’n hannog i ystyried rhyw gwestiwn penodol. Cwestiwn mawr am ein dyfodol sydd gan 2071 i ni ei ystyried.”

Mae Angharad Jenkins yn ymateb i’r her o weithio mewn maes cerddorol newydd gyda’r cynhyrchiad hwn. Gan ddefnyddio pedalau effaith gwahanol, ac offerynnau anarferol ac anghyfarwydd, mae hi’n llwyddo i greu awyrgylch sydd yn cyfleu’r emosiwn y tu ôl i’r pwnc gwyddonol cymhleth. Mae ei ffidil wythawd yn rhygnu ymlaen fel peiriant dyrnu wrth drafod y chwyldro diwydiannol, gydag oedi ac ailadrodd yn cydblethu mewn seinwedd sydd yn cyfleu tor calon pan fo’r ysgafell iâ yn torri. Mae caneuon pwerus a bachog Gwilym Bowen Rhys, yn cynnig seibiant rhwng y wyddoniaeth, gan wneud 2071 yn gynhyrchiad diddorol ar sawl lefel. Bydd 2071 yn mynd i’r galon, yn eich herio yn feddyliol ac yn emosiynol. Os dim arall, bydd yn eich gadael eisio gwneud gwahaniaeth i warchod eich planed gwerthfawr.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s