Sioe ddramatig yn dod â Chymru’r deunawfed ganrif yn fyw

Mr Bulkeley DayMorladron, ymladd ceiliogod, cystadleuaeth pêl-droed anystywallt, roedd gan fywyd yn y ddeunawfed ganrif ei rialtwch a’i anturiaethau, sialensiau a dathliadau.
Mae cynhyrchiad drama newydd; Mr Bulkeley o’r Brynddu gan Gwmni Pendraw, sy’n teithio gogledd Cymru yn yr wythnosau nesaf ( gweler tudalen Manylion y Daith) wedi ei hysbrydoli gan ddyddiadur sydd yn dod a’r cyfnod yn fyw yn ei holl ddrama.
Cynigiodd dyddiaduron a ysgrifennwyd gan William Bulkeley, sgweier Y Brynddu, Llanfechell, Ynys Môn rhwng 1734-1760 y deunydd delfrydol ar gyfer cynhyrchiad cyntaf cwmni drama newydd, Cwmni Pendraw, sydd wedi’i sefydlu er mwyn creu profiadau theatraidd sydd yn cyfuno themâu hanesyddol a gwyddonol.
Mae’r cast bychan ac amryddawn yn arwain y gynulleidfa drwy uchafbwyntiau ac isel bwyntiau bywyd William Bulkeley, gan symud rhwng cymeriadau a’i thywys o’i gartref yn Y Brynddu, i Lys Biwmares, i Ddulyn, Llundain a’r Eidal. Arweinir y gynulleidfa drwy’r cyfan gan ddarlleniadau o’r dyddiaduron, a ysgrifennwyd yn Saesneg, golygfeydd dramatig a cherddoriaeth o’r cyfnod ac a nodwyd yn y dyddiaduron.
Meddai dramodydd y darn, yr actor a chyfarwyddwr, Wyn Bowen Harries:
“Pan ddarllenais ddyddiaduron William Bulkeley yn archif Prifysgol Bangor, roedd y cyfan yn ymddangos fel drama, yn wir mae digon o ddrama ar gyfer opera sebon ym mywyd yr hen William Bulkeley. Er ei fod yn un o’r bonedd, mae ei fywyd yn galed ac yn llawn drama: mae’n rhaid iddo ddelio gyda’r hyn sy’n digwydd yn sgil carwriaeth ei ferch gyda dihiryn o forleidr, mae ei fab, sydd i fod yn astudio yn yr ‘Inns of Court’ yn Llundain, yn gwario’n ofer o’i lwfans, tra bod ei fam yn cael ei sathru gan wartheg a chael ysgol yn disgyn arni. Yn ei ddyddiaduron mae William Bulkeley hefyd yn cofnodi rhai o’r cymeriadau, yr arferion a’r bywyd bob dydd o’i gwmpas. Mae’n nodi’r cyfiawnder bras sy’n cael ei bennu gan y Barnwr yn Llys Biwmares, ac yn sylwi ar safon wael pregeth person y plwyf.”
Dyma ysgrifennodd Manon Wyn Williams yn Barn am berfformiad cyntaf Mr Bulkeley o’r Brynddu dis Medi diwethaf, i ddathlu lansio’r dyddiaduron a thrawsgrifiad ar-lein: “cafwyd perfformiadau tan gamp gan yr actorion sef Wyn ei hun, (Bowen Harries), Rhodri Siôn a Manon Wilkinson…”
Roedd gan Heledd Lewis Jones Pennaeth Drama Ysgol Syr Thomas Jones hyn i ddweud am y perfformiad o Mr Bulkeley o’r Brynddu: “Mae’r disgyblion Drama yn parhau i sôn am y perfformiad welsant yn Llanfechell. …Roedd yr awyrgylch grëwyd a’r perfformiad gan y cast bychan talentog, wir yn effeithiol….Crëwyd cymeriadau credadwy ble gallwyd uniaethu â nhw gan y cast amryddawn hwn ac roedd y gynulleidfa wedi eu bachu! Roedd y gerddoriaeth benodol i’r cyfnod hefyd yn ychwanegu i’r perfformiad yn ei gyfanwaith.”
Noddir y perfformiadau sydd yn addas i gynulleidfa dros 11 oed gan Gyngor Sir Ynys Môn, Cynllun Noson Allan, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cymdeithas Edward Llwyd/Llen Natur, MagnoxSDF a Chonsortiwm Newid Hinsawdd Cymru.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s