Cwmni theatr newydd yn paratoi ar gyfer eu cynhyrchiad cyntaf

Mr Bulkeley DayBydd cwmni theatr newydd yn teithio gogledd Cymru efo’u cynhyrchiad cyntaf yn y Flwyddyn Newydd.

Mae Cwmni Pendraw wedi ei greu gan yr actor profiadol ac adnabyddus, Wyn Bowen Harries (Rownd a Rownd, Coronation Street, Pobol y Cwm, Tipyn o Stad) er mwyn cynhyrchu perfformiadau theatraidd sy’n cyfuno themâu hanesyddol a gwyddonol.

Mae cynhyrchiad cyntaf Cwmni Pendraw: Mr Bulkeley o’r Brynddu, yn llwyddo i wneud hyn i’r dim, gan ddefnyddio dyddiaduron William Bulkeley, sgweier a fu’n byw ar Ynys Môn yn y 18fed ganrif, fel ysbrydoliaeth. Mae digon o ddrama i lenwi opera sebon ynddynt, yn ogystal â digwyddiadau sy’n dangos bywyd cymdeithasol ynghyd ag ansicrwydd bywyd yng Nghymru yn y cyfnod.

Wrth sôn am ddyfodiad cwmni theatr newydd yng Nghymru, dywedodd Manon Williams, darlithydd sgriptio efo’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Bangor ac un sy’n ysgrifennu i Barn:

“Mae’n galonogol gweld cwmni newydd yn cael ei greu i ddarparu theatr fyw yng Nghymru, ac yn enwedig i weld cwmni sy’n arbenigo mewn creu sioeau newydd sydd am archwilio themâu hanesyddol a gwyddonol. Mae hyn yn adlewyrchu’n dda ar ddiwylliant bywiog ac egnïol a’r cariad at theatr fyw sydd gennym yng Nghymru.”

Bydd Cwmni Pendraw yn mynd a’r cynhyrchiad dwyieithog, Mr Bulkeley o’r Brynddu, at gymunedau o Gaergybi i’r Wyddgrug rhwng diwedd Ionawr a chanol Chwefror, ac mae’r cynhyrchiad wedi ei groesawu’n wresog.

“Rydym wedi derbyn croeso i berfformio mewn sawl theatr a chanolfan, neuadd pentref ac ysgol ac wedi derbyn cryn ddiddordeb mewn llwyfannu’r cynhyrchiad,” meddai Wyn Bowen Harries.

“Perfformiwyd y sioe am y tro cyntaf i ddathlu cyhoeddi Dyddiaduron William Bulkeley a’u trawsgrifiadau ar-lein yn yr hydref pan dderbyniodd y perfformiad ymateb gwresog. Gan fod y perfformiad yn ddwyieithog rydym yn gobeithio y bydd o ddiddordeb i Gymry Cymraeg a dysgwyr, ynghyd ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes a diwylliant a thraddodiadau Cymru.”

Roedd disgyblion ysgol ymysg y rhai cyntaf a welodd y perfformiad yn Y Brynddu, cartref William Bulkeley, yn Llanfechell.  Meddai Heledd Lewis Jones, Pennaeth Drama Ysgol Syr Thomas Jones:
“Mae’r disgyblion Drama yn parhau i sôn am y perfformiad welsant yn Llanfechell. …Roedd yr awyrgylch a grëwyd a’r perfformiad gan y cast bychan talentog, wir yn effeithiol….Crëwyd cymeriadau credadwy ble gallwyd uniaethu â nhw gan y cast amryddawn hwn ac roedd y gynulleidfa wedi eu bachu! Roedd y gerddoriaeth benodol i’r cyfnod hefyd yn ychwanegu i’r perfformiad yn ei gyfanwaith.

Mae’r ddrama’n addas i Gymry Cymraeg a dysgwyr ac awgrymir ei bod yn addas ar gyfer cynulleidfa dros 11 oed. Mae taith Mr Bulkeley o’r Brynddu yn cychwyn ar 27 Ionawr ac yn dod i ben ar 14 Chwefror. Ceir y manylion llawn ar wefan cwmnipendraw.com

2 o sylwadau am “Cwmni theatr newydd yn paratoi ar gyfer eu cynhyrchiad cyntaf

  1. Hoffwn gael gwybod am leoliadau bydd y ddrama yn cael ei fferfformia
    Mwynhais y diwrnod ym Mryndu mis Medi yn fawr ac yn edrych ymlaen i’w gweld ar lwyfan
    Hari Hughes
    RHYL

    Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s