Cwmni Pendraw yn cyflwyno ‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’.

Roedd William Bulkeley (1691-1760) yn byw yn y Brynddu, Llanfechell sydd o fewn tafliad carreg i atomfa’r  Wylfa. Mae ei dyddiaduron bellach i’w gweld yn archifdy Prifysgol Bangor ac ar hyn o bryd maent yn cael eu trawsgrifio i ffurf ddigidol.

Screen Shot 2014-11-17 at 23.18.26

Mae dyddiaduron William Bulkeley â oedd yn sgweiar ac Ustus Heddwch yn rhoi darlun gwych i ni o fywyd cefn gwlad ynghyd a bywyd bonheddwyr Môn yng nghanol y 18ed ganrif. Mae hefyd yn nodi’r tywydd bob dydd y bu’n sgrifennu, sy’n record amrhisiadwy o hinsawdd y dydd. Mae hyn wedi codi diddordeb gwyddonwyr newid hinsawdd heddiw ac mae cryn weithgaredd ar y gweill i geisio cyfateb record William Bulkeley gyda mesuriadau hinsoddol heddiw.

Cafodd ddyddiaduron William Bulkeley (1691-1760) eu lawnsio’n ddigidol yn y Brynddu, sef cartref yr Athro Robin Grove-White sydd yn ddisgynydd uniongyrchol i William Bulkeley ar Fore Gwener, Medi 19ed ar gyfer disgyblion blynyddoedd 11-13, ac hefyd ar Ddydd Sadwrn Medi 20ed ar gyfer y cyhoedd.

Screen Shot 2014-11-17 at 23.18.40

Achlusur cwbl ddwyieithog oedd hi gan fod y dyddiaduron yn Saesneg, rhannau o’r ddrama yn Gymraeg a chyflwyniad dwyieithog gan C3W ar fore Gwener.

Trefn ‘Diwrnod William Bulkeley’ yn y Brynddu, Llanfechell oedd :

Dydd Gwener Medi 19ed :

  • 45am Cyflwyniad gan Robin Grove White am hanes a bywyd William Bulkeley
  • 00am Dechrau’r ddrama ‘Mr Bulkeley o’r Brynddu’gan Wyn Bowen Harries tu allan i’r Ty gan ddilyn hyn gyda darlleniad a chaneuon ar ffurf ‘promenâd’ yn dilyn hoel traed William Bulkeley drwy’r ardd ysblenydd ac ar draws y cae (tua 5 i 10 munud o gerdded) i Eglwys Llanfechell lle gwelwyd gweddill y ddrama.
  • 00 Croesi’r ffordd i Festri Capel Libanus am baned a chyflwyniad gan grwp amgylcheddol C3W am bwysigrwydd astudiaeth o ddyddiaduron a data hanesyddol fel rhai WB i ddealltwriaeth o newid hinsawdd heddiw. Roedd hyn o dan ofal Yr Athro Sarah Davies o Brifysgol Aberystwyth.
  • Lawnsiad y dyddiaduron arlein gan arweinydd y prosiect, Duncan Brown o Llên Natur a’r trawsgrifiwr Sue Walton. Cwestiynnau?12.00 Gorffen

Roedd yr un patrwm yn dilyn ar brynhawn Sadwrn Medi 20ed yn dechrau am 2.00pm

Yr actorion oedd Wyn Bowen Harries, Rhodri Sion, Manon Wilkinson

Y gerddoriaeth gan Stephen Rees a Huw Roberts.

Ma lluniau a fideo byr o’r diwrnod gan Vince Jones o C3W i’w weld ar y wefan:

http://c3wales.org/thematic_clusters/human_dimension/18th-century-diaries-give-insight-to-past-climate/

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s